• cat

  • daftruck
  • kraan-oranje
  • houtconstructie
  • Grondwerken, Weg- en Waterbouw
  • Transport , Logistiek en Vervoer
  • Maakindustrie en Bouwnijverheid
  • Constructies en Afbouw

Industriële Club Tytsjerksteradiel (ICT)

De Industriële Club Tytsjerksteradiel (ICT) is een belangenbehartigende vereniging (sinds 1967) voor een 29-tal industriële bedrijven of toeleverend daaraan (geen advies- of financieel e.d.), voornamelijk uit de sectoren maakindustrie, bouwnijverheid en transport. Het is geen commerciële club maar een club waar de leden bijeen komen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De leden hebben met hun bedrijven als vestigingsgemeente Tytsjerksteradiel en bieden direct werk aan meer dan 1200 medewerkers.

Het bestuur van de ICT bestaat uit:
Folly Kobus, voorzitter / secretaris
Renso Vellema, penningmeester / notulist
Heinze de Boer, bestuurslid
Wessel Koning, bestuurslid

 

De voornaamste taken van het bestuur, als belangbehartiger van de leden zijn:
- volgen van alle ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten van de leden
- het namens de leden onderhouden van contacten met gemeente en provincie om op de hoogte te blijven
- het actief inbrengen van de standpunten van de leden bij de diverse beleidsmakers en beslissers

De ICT neemt deel aan de overkoepelende ondernemersvereniging voor Noordoost Fryslân, de ONOF. Daarin worden de onderwerpen besproken die de grenzen van de gemeente overschrijden. Tegelijkertijd hechten we grote waarde aan de eigen identiteit van onze vereniging en de doelstellingen die we hebben.

Onderwerpen waar wij ons mee bezighouden zijn:
- ontwikkeling bestaande en nieuwe bedrijventerreinen
- ontwikkeling werkgelegenheid
- inkoop- en aanbestedingsbeleid
- infrastructuur
- onderwijs

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de secretaris.