• zonnepanelen

  • metaal
  • beton
  • installatie2
  • Constructies - Installaties - Energie
  • Metaal en Constructies
  • Maakindustrie en Bouwnijverheid
  • Installateurs en Industrie

Bestuur

Het bestuur van de ICT wordt gevormd uit de leden van de vereniging.

De huidige bestuursleden zijn:

Folly Kobus, voorzitter / secretaris    
Renso Vellema, penningmeester / notulist    
Wessel Koning, bestuurslid    
Heinze de Boer, bestuurslid